Porody doma ve Štrasburku i u Ústavního soudu

Domácí porody se brzy budou v médiích opět skloňovat ve všech pádech. Dne 10. 9. 2013 se bude konat ústní projednání stížnosti dvou rodiček na Českou republiku ve věci zákazu péče porodních asistentek u domácích porodů u Evropského soudu pro lidská práva. A ještě o něco dříve, dne 28. 8. nás čeká veřejné vyhlášení nálezu Ústavního soudu ve věci odsouzené porodní asistentky v souvislosti s porodem doma.

Stížnost do Štrasburku podaly dvě české ženy a stěžují si na porušení svého práva na respektování soukromého a rodinného života. Stěžovatelky si přály porodit doma za asistence porodní asistentky, ale nemohly tuto volbu uskutečnit, protože stát znemožňuje porodním asistentkám legálně poskytovat péči u porodů mimo zdravotnické zařízení. Zajímavé je, že stát se dovolává údajného zájmu na ochraně života a zdraví dětí, ovšem ve skutečnosti je to stát, kdo odpírá  dětem rozeným doma jakoukoli péči a kdo je tudíž ohrožuje. Jednání bude zaměřeno na zodpovězení dodatečných otázek soudců.

Evropský soud pro lidská práva již v podobném případě v roce 2010 odsoudil Maďarsko, kde byly porodní asistentky rovněž odrazovány od poskytování péče u porodů v domácnosti rodiček. Soud zde dospěl k závěru, že okolnosti porodu včetně volby místa porodu nepochybně tvoří součást soukromého života ženy a že porod doma vyžaduje zapojení zdravotníka. Shledal proto, že stát je povinen vytvořit podmínky pro volbu asistovaného porodu doma. Dále čeká ve Štrasburku na projednání podobný případ, ve kterém poškozené matky žalují Litvu.

Jednání, které začne v 9.00 h, bude možné sledovat on-line na webu štrasburského soudu a následně zde bude umístěn i záznam. Liga lidských práv, která zastupuje jednu ze stěžovatelek, bude průběžně informace z jednání zveřejňovat na svém Facebooku.

Před českým Ústavním soudem bude dne 28. 8. 2013 od 8.30 veřejně vyhlášen nález k ústavní stížnosti (sp. zn. I. ÚS 4457/12) porodní asistentky Ivany Königsmarkové, která byla odsouzena v souvislosti s poskytováním péče při domácím porodu u kterého nastala hypoxie plodu.

Zástupce Ligy lidských práv v této věci zaslal soudcům amicus curiae, ve kterém poukázal na to, že proces je součástí systematické represe vůči porodním asistentkám za vedení porodů mimo porodnici a že soudy rezignovaly na respektování základních principů trestního práva (hodnocení ex ante, hodnocení legis artis dle evidence-based medicine a dle objektivních možností, hodnocení příčinné souvislosti, znalecké posouzení postupu odborníky ze stejného oboru) a spokojily se s velmi zjednodušeným pohledem na věc a uspokojením „objednávky“ po kriminalizaci údajně nebezpečných porodů doma zejména ze strany některých lékařů a státních orgánů. Liga shrnula, že rozhodnutí soudů se jeví jako vyvození objektivní odpovědnosti porodní asistentky za jakýkoliv nepříznivý výsledek porodu doma.

1 thoughts on “Porody doma ve Štrasburku i u Ústavního soudu

Comments are closed.