Pokles proočkovanosti jako hrozba veřejnému zdraví

WHO v relativně nedávném vyjádření identifikovala odpor vůči očkování (vaccine hesitancy) jako jednu z 10 největších hrozeb pro veřejné zdraví v roce 2019. O rizicích spojených s odmítáním očkování se lze v současné době dočíst velmi často – a to nejen ze zahraničí, ale i v domácím prostředí.

Není divu, že se tedy problematikou očkování nezabývají již pouze lékaři, ale čím dál častěji je předmětem politických, právních a etických diskusí. Z tohoto pohledu je zajímavé, že někteří přední bioetici se dokonce vyslovují pro zavedení povinného očkování a tvrdí, že nechat očkovat dítě je etickou povinností každého rodiče.

Velmi podnětná pro další debaty je rovněž nová kniha A. Giubilliniho The Ethics of Vaccination.