Novela nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání – hodnota 1 bodu

By | 05/01/2023

Počátkem letošního roku nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, která mj. změnila hodnotu 1 bodu. Dosud činila hodnota 1 bodu 250 Kč. Nově hodnota 1 bodu odvisí od průměrné mzdy v národním hospodářství (§ 3 odst. 1): „Hodnota bodu činí… Celý text »

Nedostatkové zdroje v době pandemie – zajímavý výzkum

V příloze naleznete zajímavý text – shrnutí  výzkumného experimentu,  který vznikl v rámci projektu Nedostatkové zdroje v době pandemie. Jeho cílem bylo zkoumat názory širší veřejnosti k tematice účinnosti a přerozdělování ochranných respiračních pomůcek a morálním intuicím v oblasti selekce pacientů pro nemocniční intenzivní péči v mimořádných situacích spojených s šířením onemocnění COVID-19. Výzkum byl… Celý text »

Rozhodnutí NS k některým aspektům řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí ve zdravotním ústavu

By | 03/01/2023

Nejvyšší soud vydal dne 21. 6. 2022 usnesení sp. zn. 24 Cdo 1150/2022, v němž se zabýval vybranými aspekty řízení ve věcech zdravotnické detence. Konkrétně šlo o případ pacienta, který byl převzat bez souhlasu do zdravotního ústavu (ve smyslu § 38 odst. 1 písm. b) zákona o zdravotních službách). Obvodní soud nejprve rozhodl, že k převzetí… Celý text »

Oznámení o vydání nového čísla Časopisu zdravotnického práva a bioetiky a přání do nového roku

Vážené kolegyně a kolegové, již tradičně s nástupem nového roku si Vás dovoluji upozornit, že Časopis zdravotnického práva a bioetiky zrovna vydává své nejnovější číslo na http://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal. Zveme Vás k návštěvě našich stránek se všemi články.   Současně si Vám dovoluji jménem redakce časopisu popřát hodně štěstí a zdraví v novém roce a doufám, že rok 2023… Celý text »

Návrh základu právního rámce telemedicíny – MZdr a ČLK

By | 29/12/2022

Součástí říjnového vydání časopisu Tempus Medicorum je článek zaměřený na některé otázky právní regulace telemedicíny, který rovněž obsahuje návrh novelizace zákona o zdravotních službách obecně upravující telemedicínu, a to ze strany ministerstva zdravotnictví  a rovněž i České lékařské komory (ČLK). Je zjevné, že oproti ministerské verzi jde ze strany ČLK o přístup více restriktivní. Časopis… Celý text »

Upozornění na přednášku Ernsta Karnera v rámci CPK na téma: Odpovědnost za autonomní systémy a umělá inteligence

By | 18/11/2022

Dne 15. 12. 2022 v 17.30 hod. se na půdě PF UK uskuteční v rámci Centra právní komparatistiky přednáška na téma: Odpovědnost za autonomní systémy a umělá inteligence. Přednášku povede prof. Ernst Karner. Anotace přednášky: Enormní nárůst používání autonomních systémů a umělé inteligence znamená pro deliktní právo zcela mimořádnou výzvu. Především je třeba se zabývat odpovědností za škodu způsobenou medicínskými roboty… Celý text »

Nejvyšší soud se opětovně vyjadřoval k vhodnosti postupu podle Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví

By | 11/11/2022

Na listopadovém jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu byly přijaty právní věty mj. k rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2022, sp. zn. 25 Cdo 2207/2020, který opětovně rekapituloval postup při určování výše náhrady za nemajetkovou újmu na zdraví, nyní konkrétně ve vztahu k bolestnému, a to ve smyslu Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na… Celý text »

Určení výše náhrady nemajetkové újmy na zdraví a postup podle Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví – rozsudek Nejvyššího soudu

By | 18/10/2022

Na říjnovém jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu byly přijaty právní věty mj. k rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2021, sp. zn. 25 Cdo 1361/2021, který poměrně obšírně rekapituloval postup při určování výše náhrady za nemajetkovou újmu na zdraví ve smyslu tzv. Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Právní věty zní takto:… Celý text »