Vyjádření německé etické komise k zásahům do zárodečné linie

By | 06/06/2019

Německá etická komise vydala v květnu stanovisko k zásahům do zárodečné linie.  Ve svém obsáhlém stanovisku přezkoumává možnosti zásahů do zárodečné linie. Nutno podotknout, že je principiálně nevylučuje, ale v současné době je vzhledem k nepředvídatelným rizikům považuje za eticky nepřijatelné.  Stanovisko je k dipozici zde. 

Kdy je eutanázie přípustná?

By | 05/06/2019

V kontextu navrhované úpravy eutanázie v Česku je nutno se zamyslet i nad některými velmi problematickými případy. Jedním z těchto případů je aktuálně případ 17 -ti leté holandské dívky. Ta se rozhodla podstoupit eutanázii, protože byla v mládí znásilněna a trpěla postraumatickou stresovou poruchou, depresí a anorexií.   Návrh sice zatím počítá s možností eutanázie až… Read More »

Rozhodnutí NSS ve věci úpravy změny pohlaví

By | 31/05/2019

Nejvyšší správní soud byl konfrontován s případem, kdy se musel vypořádat s českou právní úpravou změny pohlaví. V rozsudku ze dne 30. 5. 2019, sp. zn. 2 As 199/2018 soud konstatoval, že česká právní úprava změny pohlaví je ústavně konformní, a tím se dostal do určité kontrapozice s Evropským soudem pro lidská práva (ESLP), ale… Read More »

Rozhodnutí NS – Další nemajetkové újmy při ublížení na zdraví

By | 17/05/2019

Problematika dalších  nemajetkových újem při ublížení na zdraví je kapitolou, kterou se v poslední době zaobírá odborná literatura /viz články kolegy Mališe/ a nyní se k ní vyjádřil v rozhodnutí i NS.  Z rozhodnutí:                Další nemajetková újma ve smyslu § 2958 o. z. může spočívat i v tom, že poškozený není dočasně schopen postarat… Read More »

Psychoterapie na skřipci z paragrafů

Autorem tohoto příspěvku je kolega JUDr. Bc. Miroslav Špecián, Ph.D., který mě požádal o jeho zveřejnění. S radostí tak činím.   Psychoterapie na skřipci z paragrafů JUDr. Bc. Miroslav Špecián, Ph.D. Jako účastník jednoho z psychoterapeutických výcviků vnímám, že problém právního zakotvení se stal figurou, která s velkou silou a energií opanovala scénu současné české psychoterapie. Jako… Read More »

Upozornění na konání semináře Centra právní komparatistiky s názvem: Odčinění imateriální újmy v českém právu

By | 10/05/2019

Dovoluji si upozornit na konání semináře Centra právní komparatistiky s názvem: Odčinění imateriální újmy v českém právu. Referát přednese JUDr. Mgr. Bohdan Žáček. Seminář se bude konat 30. května 2019 od 17.30 hod., a to v budově Právnické fakulty UK (Nám. Curieových 7, Praha 1), v místnosti č. 214. Více informací včetně anotace lze naleznout zde.