Rozhodnutí německých odborných společností o přidělování vzácných zdrojů v době pandemie COVID 19

By | 26/03/2020

Včera bylo německými odbornými společnostmi vydáno rozhodnutí o o přidělování vzácných zdrojů v intenzivní medicíně v době pandemie COVID 19. Vyjímám podstatnou pasáž: „Wenn nicht mehr alle kritisch erkrankten Patienten auf die Intensivstation aufgenommen werden können, muss analog der Triage in der Katastrophenmedizin über die Verteilung der begrenzt verfügbaren Ressourcen entschieden werden. Es erfordert transparente, medizinisch… Read More »

Etika rozhodování o zdravotní péči v době pandemie – další posuny

By | 25/03/2020

Včera jsem  psal o etice rozhodování, dnes ještě dodávám další zajímavé odkazy: Velmi zajímavý je tento článek: Fair Allocation of Scarce Medical Resources in the Time of Covid-19  Z něj je pro rozhodování nutno vyzdvihnout zejména následující principy, na nich má být rozhodování založeno: Recommendation 1: In the context of a pandemic, the value of maximizing… Read More »

Etické aspekty rozhodování o zdravotní péči v době pandemie

By | 23/03/2020

Současná pandemie COVID 19 vyzkouší připravenost států v mnoha směrech. Jeden z málo zmiňovaných aspektů, je připravenost států a zdravotnických zařízení na rozhodování o poskytování péče určitým skupinám pacientů podle určitých hledisek v případě nedostatku místa pro všechny, u nichž by péče byla potřebná. Současná Itálie je toho již svědkem, kdy existuje nedostatek plicních ventilátorů… Read More »

SARS-CoV-2 jako hybatel pozitivních změn

By | 16/03/2020

Čtenářům předkládám příspěvek od JUDr. Špeciána. SARS-CoV-2 jako hybatel pozitivních změn Nadpis se v tuto chvíli zdá být absurdní a nemístný. Epidemická křivka je zatím pořád v levé části daleko před prvním vrcholem a SARS-CoV-2 zatím vyvolává spíše strach. Míří totiž na samý základ našich potřeb (potřeba pravidelného přísunu potravin, potřeba fyzického bezpečí), a to by… Read More »

Rozhovor s Adamem Doležalem o eutanazii

By | 11/03/2020

Dovoluji si upozornit na rozhovor s Adamem Doležalem, který proběhl v České televizi, a to na téma Eutanazie ve světě. Rozhovor je dostupný zde: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/220411010110220-studio-6-ii/obsah/751689-eutanazie-ve-svete

Kniha Právo komplementární a alternativní medicíny

By | 05/03/2020

Počátkem března letošního roku vydalo pražské právnické nakladatelství Leges knihu Právo komplementární a alternativní medicíny v rozsahu 448 stran. Jedná se o vědeckou monografii z oboru právní vědy z pera autora této knižní aktuality. Kniha volně tematicky navazuje na předchozí práci s názvem Právo přírodního léčitelství, která vyšla knižně u téhož nakladatele na podzim 2018. Rozsah obou u… Read More »

Upozornění na výroční konferenci evropského deliktního práva

By | 05/03/2020

Dovoluji si upozornit na konání 19. výroční konference evropského deliktního práva, která se bude konat ve Vídni ve dnech 16. – 18. 4. 2020. Konference bude mimo jiné zahrnovat speciální část věnovanou odpovědnosti v oblasti nových digitálních technologií. Více informací je dostupných zde: https://www.oeaw.ac.at/etl/events/annual-conference-acet/programme/