Vyrovnání újmy prospěchem v judikatuře Nejvyššího soudu – rozsudek 25 Cdo 3053/2021

By | 09/01/2024

V loňském roce zveřejnil Nejvyšší soud případ, který se věcně týkal problematiky vyrovnání újmy prospěchem, a to v rozsudku sp. zn. 25 Cdo 3053/2021. Dovolací se stala otázka významu absence dávek nemocenského pojištění poškozeného při stanovení náhrady za ztrátu na jeho výdělku po dobu pracovní neschopnosti za situace, kdy si poškozený neplatil nemocenské pojištění. Připomeňme v této souvislosti… Celý text »

Problematika určení výše ZSÚ při brzkém úmrtí poškozeného

Nedávno bylo vyvěšeno na stránkách Nevyššího soudu ČR rozhodnutí č.j. 25 Cdo 1630/2023, které se zabývá zajímavou problematikou – a to jaký vliv na výši náhrady ZSÚ má předčasné úmrtí poškozeného. Skutkový stav tohoto případu byl následující: Předmětem sporu je nárok na pojistné plnění náhrady za ztížení společenského uplatnění (ZSU) a další nemajetkovou újmu původního… Celý text »

Pozvánka na přednášku: Bodies on Display: Art, Anatomy, Education, and Ethics from Hogarth to ‘Body Worlds’.

By | 11/12/2023

Dovoluji si upozornit na přednášku z cyklu Collegium historiae artium na téma Bodies on Display: Art, Anatomy, Education, and Ethics from Hogarth to ‘Body Worlds’. Přednášku přednese Andrew Graciano (University of South Carolina). Přednáška se bude konat 13. prosince 2023 v 16:30 hod. v Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, Praha 1. Více informací… Celý text »

Problematika wrongful birth žalob v komparativní perspektivě

V návaznosti na workshop, který proběhl minulý týden na ÚSP AV ČR, v.v.i. přikládám prezentace jednotlivých přednášejících. Pro zájemce je na vyžádání k dispozici  rovněž zvukový záznam workshopu.   Wrongful birth_osobnostní práva Basic questions of wrongful birth claims_2023 Van Assche, De Meyer & De Mulder. 2023. An analysis of wrongful birth, life, and conception claims… Celý text »

Okruh osob oprávněných k náhradě nákladů na výživu pozůstalých podle § 2966 občanského zákoníku – rozhodnutí NS

By | 28/11/2023

Na říjnovém jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu byla schválena právní věta k rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 3144/2021, které se zabývalo problematikou vymezení okruhu osob oprávněných k náhradě nákladů na výživu podle obou odstavců ustanovení § 2966 občanského zákoníku. Skutkové okolnosti případu byly následující: Dne 16. 12. 2016 při dopravní nehodě… Celý text »

workshop „Problematika wrongful birth žalob v komparativní perspektivě“ – odkaz na on-line přístup

Vážené kolegyně a vážení kolegové, Srdečně Vás zveme na workshop „Problematika wrongful birth žalob v komparativní perspektivě“, který se bude konat dne 22.11. v budově ÚSP AV ČR, Národní 18. Odkaz pro on-line přístup naleznete níže:   Tomáš Doležal is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Wrongful birth workshop Time: Nov 22, 2023 01:00 PM Budapest Join… Celý text »