Oznámení o vydání nového čísla Časopisu zdravotnického práva a bioetiky

Vážení kolegové a čtenáři,

předně si Vám dovoluji popřát mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2014.

Současně si Vás dovoluji upozornit, že  Časopis zdravotnického práva a bioetiky zrovna vydává své nejnovější číslo na http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal.

Zveme Vás k návštěvě našich stránek se všemi články.

 

Děkujeme za Váš dlouhodobý zájem o naši práci.

 

S pozdravem

 

Tomáš Doležal

Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Kabinet zdravotnického práva a bioetiky

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva I.LF