Ohlédnutí za workshopem

Vzhledem k tomu, že mám velmi pozitivní ohlasy na workshop, který se konal dne 22.5. 2012 na ÚSP AV ČR, dovoluji si Vám nabídnout takové malé ohlédnutí za workshopem. Rád bych v průběhu několika dnů zveřejnil abstrakta nebo samotné prezentace vybraných přednášejících. Doufám, že tak i ti, kteří se nemohli této akce zúčastnit, budou mít možnost zpětně zhodnotit „o co přišli“.