Odmítnutí přijetí pacienta do péče a ukončení péče o pacienta v novém zákoně o zdravotních službách

By | 05/12/2011

Návrh nového zákona o zdravotních službách vzbuzuje několik nových otázek souvisejících s odmítnutím a ukončením péče o pacienta.

Současný zákon 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů upravoval resp. spíše neupravoval tuto problematiku v § 11. Nicméně toto ustanovení obsahovalo pouze úpravu o odmítnutí přijetí pacienta do své péče, a to pouze tehdy, jestliže by jeho přijetím bylo překročeno únosné pracovní zatížení lékaře, případně též přílišná vzdálenost místa trvalého nebo přechodného pobytu pacienta pro výkon návštěvní služby + spádové území.