Novela zákona o specifických zdravotních službách

Relativně nedávno byla přijata novela zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách. Protože v rámci jejího schvalování došlo k výrazným zásahům do původního návrhu a současně se mění významná část tohoto zákona, přikládám sněmovní tisky  – návrh s důvodovou zprávou a zákon s vyznačenými změnami.

t0874a0

t087400 (1)