Nové Doporučení Rady Evropy o nakládání se zdravotními daty

Rada Evropy včera  vydala nové doporučení pro  nakládání se zdravotními daty (health-related data) – Recommendation CM/Rec(2019)2 of the Committee of Ministers to member States on the protection of health-related data.

Text doporučení je k dispozici zde.