Nedostatkové zdroje v době pandemie – zajímavý výzkum

V příloze naleznete zajímavý text – shrnutí  výzkumného experimentu,  který vznikl v rámci projektu Nedostatkové zdroje v době pandemie. Jeho cílem bylo zkoumat názory širší veřejnosti k tematice účinnosti a přerozdělování ochranných respiračních pomůcek a morálním intuicím v oblasti selekce
pacientů pro nemocniční intenzivní péči v mimořádných situacích spojených s šířením
onemocnění COVID-19.

Výzkum byl proveden v rámci projektu, jehož hlavním řešitelem je Filosofický ústav AV ČR a je součástí programu Akademie věd ČR Strategie AV 21, který reaguje na aktuální společenské výzvy.

 

Výstupy výzkumu najdete na webových stránkách: https://zdrojeapandemie.tul.cz/

 

AVCR_nedostatkove_zdroje_B5_nahled_01