Návrh změny zákona o nelékařských zdravotnických povoláních týkající se odborné způsobilosti všeobecných sester

By | 21/04/2017

V březnu letošního roku se v rámci chystané novely zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních Výbor pro zdravotnictví jako výbor garanční vyslovil k pozměňovacím návrhům této novely, přičemž, jak již bylo uvedeno v rámci předešlé aktuality, tento výbor doporučil ke schválení i zavedení odborné způsobilosti k výkonu povolání terapeuta tradiční čínské medicíny a specialisty čínské medicíny, což u České lékařské komory vyvolalo nevoli.

Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních nicméně neobsahuje toliko kontroverzní návrhy, ale i změny nekontroverzní a přínosné. Konkrétně lze uvést zejména změny týkající se odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry.

Podle důvodové zprávy je obecně cílem této novely stabilizace a zkvalitnění systému jejich kvalifikačního vzdělávání, přičemž jedním z důvodů novely je rovněž zvýšení počtu sester ve zdravotnickém systému.

Novela proto zavádí možnost získat způsobilost k výkonu všeobecné sestry zdravotnickému asistentovi (nyní praktické sestře), porodní asistentce, zdravotnickému záchranáři a dětské sestře zkráceným studiem na vyšší zdravotnické škole.

Dále má novela odstranit nerovné postavení všeobecných sester, jež získaly středoškolské vzdělání podle dřívějších právních předpisů, a to tak, že budou moci nově vykonávat toto povolání i bez nutnosti 3 letého odborného dohledu (praxe), prokáží-li získání odborné způsobilosti. Podle důvodové zprávy má změna umožnit snazší návrat těchto osob do zdravotnického systému, jelikož požadavek 3 leté praxe byl považován jako demotivující prvek pro návrat.

Závěrem lze uvést, že se ruší dosavadní možnost muže, jenž získal způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, užívat označení všeobecný ošetřovatel. Důvodem změny má být skutečnost, že je toto označení zavádějící, jelikož povoláním ošetřovatele se rozumí povolání s nižším stupněm vzdělání a kompetencemi.

Zdroj: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=880&o=7