Návrh nové zdravotnické legislativy

V rámci nahrazení stávajících zákonů regulujících poskytování zdravotní péče – zejména zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu a zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních/,   Ministerstvo zdravotnictví ČR přišlo s návrhy nových zákonů, které by stávající měly nahradit.

V souvislosti s tímto počinem zveřejňujeme na těchto stránkách předkládané návrhy  /po vnitřním připomínkovém řízení na MZ/, abychom měli o čem diskutovat  a současně chceme širší veřejnosti dát možnost zhodnotit, zda se návrhy zdařily, či zda by potřebovaly výrazné úpravy.

zákon o zdravotních službách