Návrh na zvýšení plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění za státní pojištěnce

By | 05/07/2017

Samotným závěrem měsíce června schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení návrh novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (z. č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jehož cílem je navýšit platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění za státní pojištěnce, a to na roky 2019 a 2020.

Konkrétně se jedná o navýšení vyměřovacího základu pro pojistné hrazené státem na rok 2019 na 7.540 Kč a na rok 2020 na 7.903 Kč. Celkově se předpokládá, že zvýšení vyměřovacího základu bude mít dopad na státní rozpočet ve výši cca 3,5 mld./rok.

Novela nyní míří do Senátu.

Více informací zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=1018