Návrh na zjednodušení zajištění provádění servisu zdravotnických prostředků

By | 05/10/2017

Minulý měsíc Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, která si klade za cíl zjednodušit poskytovatelům zdravotních služeb zajištění provádění servisu zdravotnických prostředků, jelikož, jak poukazuje důvodová zpráva, je současná právní úprava svazující, neboť servis může provádět pouze zástupce subjektu, který dané zdravotnické prostředky poskytovateli zdravotních služeb dodává.

Podle tvůrců novely má návrh rozšířit pravomoc provádět servis zdravotnických prostředků i na poskytovatele zdravotních služeb, jehož zaměstnanci však musí splňovat stejné požadavky jako zaměstnanci soukromých subjektů zajišťující servis zdravotnických prostředků.

V současné době se novela nachází v Senátu.

Více informací, včetně úplného znění novely lze nalézt zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=1020.