Návrh na zahájení řízení o zrušení části zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních registrech

Ústavní soud se v rámci abstraktní kontroly ústavnosti bude zabývat problematikou ústavnosti ustanovení §§ 70-78 zákona o zdravotních službách. Návrh je k dipozici zde

Ve stručnosti lze shrnout, že skupině senátorů se zdá příliš rozsáhlý a nadbytečný rozsah některých registrů vedených v rámci Národního zdravotnického informačního systému. Návrh vnímám jako velmi důležitý, neboť jsem osobně přesvědčen, že ke shromažďování některých osobních údajů nemá stát legitimní důvod a jejich shromažďování je dáno pouze přílišnou zvědavostí ÚZISu.