Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění

Minulý týden byla ve Sbírce listin zveřejněna dvě nařízení vlády  – nařízení č. 276/2015 Sb. a 277/2015 Sb.  Obě tato nařízení se zabývají problematikou  odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění při pracovních úrazech a nemocech z povolání.  Základní princip, na kterém je odškodňování postaveno je shodný se zrušenou vyhláškou 440/2001 Sb. s tím, že došlo k navýšení ceně bodu. Tím se nařízení výrazně odlišuje od Metodiky NS používané pro odškodňování újem na zdraví v rámci občanského práva.

Je zjevné, že  klasifikace prostřednictvím principů obsažených v původní vyhlášce a nyní nařízení je výrazně jednodušší a bez problémů ji učiní praktický lékař (jako činil dosud). Je tedy otázkou, zda se nakonec nařízení vlády nezačne používat i v jednodušších občanskoprávních věcech, kde  by hodnocení podle Metodiky bylo zdlouhavé a nákladné.

Lze si tak představit i situaci, kdy si poškození pro potřeby mimosoudních jednání a u jednodušších věcí v oblasti občanskoprávní nechají zpracovat ocenění podle nařízení a teprve pro potřeby soudních řízení u komplikovaných následků budou postupovat podle Metodiky.

sb0113-2015_nařízení vlády o bolestném_principy

sb0114-2015_nařízení vlády o bolestném