Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh zákona o odškodnění újmy na zdraví způsobené povinným očkováním

By | 27/08/2018

Ministerstvo zdravotnictví informovalo na svých internetových stránkách, že připravilo návrh nového zákona, kterým by se odškodňovala újma na zdraví způsobená povinným očkováním.

Podle slov ministra zdravotnictví by návrh zákona měl být předložen vládě do konce letošního roku.

Zajímavé bude sledovat, jak se zákon vypořádá s asi největším úskalím v této oblasti, a to zjištěním příčinné souvislosti mezi újmou na zdraví a očkováním. Této problematice je na zdejších stránkách věnováno hned několik příspvěků.

Rozhovor s ministrem zdravotnictví na toto téma je dostupný zde: https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-pripravilo-navrh-zakona-o-odskodneni-za-zdravotni-ujmu-zpusobenou-p_15912_1.html