Metodický pokyn pro OSPOD a mlčenlivost

V rámci debat o povinné mlčenlivosti se se mi dostal do rukou metodický pokyn MPSV orgánům sociálně-právní ochrany dětí týkající se vyžadování informací po lékařích a průlomů do povinné mlčenlivosti. Metodický pokyn je ve vztahu k OSPODu  relativně restriktivní a ctí povinnou mlčenlivost zdravotnických pracovníků.

 

Metodický pokyn naleznete zde:

SKMBT_28316042112200