Máš právo léčit se, jak chceš

By | 27/11/2016

Sobotní vydání Lidových novin ze dne 24. září 2016 přineslo rozsáhlou, dvoustránkovou, esej z pera autora této „pozdní“ aktuality.

Stať nese název Máš právo léčit se, jak chceš.

Esej vyšla v novinové příloze Orientace, na stranách VI (24) – VII (25). Redakce Lidových novin opatřila článek velkou barevnou fotografií ze známého Friedkinova filmu Vymítač ďábla z roku 1973.

Účelem autorovy statě bylo a stále je přispět do veřejné právní a politické debaty o svobodě volby péče o vlastní zdraví v českém prostředí. Srov. německý pojem Kurierfreiheit, ale třeba i přístup Naturheilkunde, který by u nás byl tzv. nekonvenční.

Obsah odkazovaného příspěvku se proto týká těch oblastí, které někdy bývají brány za okrajové či dokonce kontroverzní: přírodní léčitelství, homeopatická léčba, ale i pastorální medicína, jakož i církevní služba osvobozování od zlého neboli vymítání „ďábla“, které bývá praktikováno i v současném Česku, zejména Církví římskokatolickou. Na druhé, a to biomedicínské, straně můžeme zmínit zase nevratné psychochirurgické výkony na mozku. Srov. lékařsky diagnostikovaný stav tranzu a posedlosti.

Placené výtisky zmíněného vydání Lidových novin jsou elektronicky přístupny zde:

http://www.lidovenoviny.cz/archiv.aspx?d=24.09.2016&n=LN-NOVINY&e=LN-PRAHA

Aktualizace:

Svoboda volby péče o vlastní zdraví (Acta iuridica olomucensia)