Marná léčba – hranice smysluplnosti poskytování další péče

Koncept marné péče je jedním z klíčových konceptů při rozhodování na konci života (end-of-life decissions). Koncept marné péče je z medicínského hlediska velmi obtížně zachytitelný, neboť sám pojem „marná péče“ nabízí řadu interpretací. O problematičnosti konceptu z medicínského hlediska svědčí i jeho neustálé redefinice a odlišné přístupy k vlastnímu vymezení. V řadě případů se odborníci snaží pojem „futilní“ péče vůbec nepoužívat a opisují ho jinak  – zejména s odkazy na smysluplnost poskytování péče.

Relativně nedávno se k problematice smysluplnosti poskytování další péče vyjadřovala i Etická komise DIVI (Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin) a vydala zajímavé dokumenty, které se týkají nejen doporučení, jak posuzovat smysluplnost další péče, ale rovněž dokumenty, jak případná rozhodnutí v této oblasti dokumentovat.

Tyto materiály přikládám a doufám , že pomohou i v České republice zajistit jasný a transparentní mechanismus rozhodování o   smysluplnosti další péče.

Grenzen_der_Sinnhaftigkeit

Dokumentation Therapiebegrenzung

63_2017_321_MOESM1_ESM