Malá poznámka k medicínskoprávním sporům – kdo je vlastně oběť?

Téměř vždy se z literatury dovídáme, že pokud je veden spor pacienta s lékařem, je to právě pacient, který je osobou postiženou a je ho třeba chránit a poskytovat mu určité výhody. Je to ale skutečně tak?

AMA /American Medical Association/  zveřejnila na svých stránkách zajímavou analýzu o změnách, které nastanou, když je lékař žalován.  Stres spojený s řízením, nespavost, psychická traumata, finanční postihy a konečně i defenzivní medicína – to vše jsou časté následky řízení proti lékařům (byť neúspěšně vedeným).

AMA uvádí, že každý šest z deseti lékařů v USA ve věku 55 let bylo již jednou žalováno. Průměrná částka vyplacená v medicínsko-právních sporech dosáhla v roce 2009 výše 324.969 $. Průměrná výše nákladů spojených s obhajobou v těchto sporech dosáhla 48.000 $. Zde však náklady spojené se soudním řízením nekončí – žalovanému lékaři pojišťovny okamžitě zvýší pojistné – někdy i několikanásobně.

Každý takovýto spor rovněž snižuje doré jméno lékaře.  Je zjevné, že žaloba pacienta a následný spor může naprosto otřást lékařouvou reputací. Proto také v řadě případů dochází k mimosoudním narovnáním, přesto že jsou lékaři přesvědčeni, že postupovali správně, ale nechtějí vést soudní spor.  Zajímavou studii o o  dopadech  sporů pacienta s lékařem na reputaci lékaře uveřejnil Keren Paz v  roce 2010 v časopise Medical law review .

Pokud se tedy nechceme dostat do situace, kdy se lékaři z důvodu hrozících sporů bojí léčit, měli bychom brát v úvahu i tuto stránku těchto sporů a podání žaloby opravdu pečlivě vážit. Jinak se dočkáme toho, že všichni budou léčit velmi opatrně a ještě to bude drahé.