Legislativní vývoj znovuobnovení specializačního oboru Praktické lékařství pro děti a dorost

By | 27/07/2017

V jedné z minulých aktualit (dostupné zde: https://zdravotnickepravo.info/navrh-novely-zakona-c-952004-sb-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-spocivajici-ve-znovuobnoveni-specializacniho-oboru-prakticke-lekarstvi-pro-deti-a-dorost/) bylo upozorněno na návrh skupiny poslanců, jež předložila Poslanecké sněmovně novelu zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, jehož cílem je znovuobnovení specializačního oboru Praktické lékařství pro děti a dorost, jelikož tento specializačního obor byl novelou předmětného zákona odstraněn.

Jak již rovněž bylo uvedeno, vláda se k této novele postavila negativně, přičemž akcentovala jednotné specializační vzdělávání v oboru pediatrie.

Na konci června novelu projednala v prvním čtení Poslanecká sněmovna, která nesouhlasila, aby byla novela projednána tak, že s ní bude moci být vysloven souhlas již v prvém čtení. V polovině července však novelu přikázala k projednání výboru pro zdravotnictví a zkrátila lhůtu pro projednání na 30 dní.

V současné době tedy novela „čeká“ na projednání ve výboru pro zdravotnictví.

Více podrobností zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=1086.