Kulatý stůl k metodice k náhradě nemajetkové újmy na zdraví podle § 2958 občanského zákoníku

Dne 21.9. 2021  se na půdě Ministerstva spravedlnosti bude konat kulatý stůl k problematice znaleckého odvětví a posuzováním nemateriální újmy na zdraví a metodice k náhradě nemajetkové újmy na zdraví podle § 2958 občanského zákoníku samotné.

Konání tohoto kulatého stolu je důsledkem kritiky existence Metodiky, jejího vzniku i následného ustanovení samostatného znaleckého odvětví. Podnětem k tomu byla i zpráva ombudsmana z února tohoto roku.