Konference eutanazie, Ostrava

By | 09/10/2015

Všechny zájemce srdečně zveme na konferenci pořádanou Ústavem státu a práva Akademie věd České republiky a Lékařskou fakultou Ostravské univerzity s názvem

Eutanazie. Rozhodování na konci života

 

Termín: pátek 13. listopadu 2015 od 10:00 do 16:00 hod

 

Místo konání: Aula Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Syllabova 19, 703 00 Ostrava-Zábřeh  – nová budova ZY (tzv. INLEK)

 

 Program

 

10:00

Pavel Ševčík a David Černý: Úvodní slovo

Adam Doležal (Ústav státu a práva AV ČR): Eutanázie – právní otázky de lege ferenda a de lege lata.

Tomáš Doležal (Ústav státu a práva AV ČR): Eutanázie a marná léčba  – praktické dopady právních předpisů na běžnou medicínskou praxi.

David Černý (Ústav státu a práva AV ČR): Pasivní eutanazie a rozhodnutí na konci života

Tomáš Hříbek (Filosofický ústav AV ČR): Tradiční etika eutanazie: kritika

 

Polední přestávka

 

Marek Vácha (3. LF UK Praha): Eutanazie v novodobých dějinách Evropy

Radka Bužgová (LF Ostravské univerzity): Postoje seniorů ke smrti, umírání a paliativní péči

Jan Žaloudík (MOÚ Brno): Prethanasie, eubiosie a kvartérní prevence v onkologii

Pavel Ševčík (LF Ostravské univerzity): Jak se rozhodují v závěrečných fázích žití lékaři intenzivní medicíny?

David Černý a Pavel Ševčík: Závěr konference

 

Zájemci se mohou registrovat na adrese david.cerny@ilaw.cas.cz