Kde jsou hranice oprávněnosti eutanázie?

Relativně nedávno byl publikován  případ ze Španělska, který otvírá zajímavé dimenze debaty o eutanázii.  Jednalo se o případ, kdy Marin Eugen Sabau, rumunský hlídač, který zastřelil spoluzaměstnance a následně při přestřelce zranil dva policisty, požádal ve Španělsku o eutanázii a byl usmrcen. 

Skutkově šlo o to, že po přestřelce s policií zůstal pan Sabau ochrnutý na spodní část těla, přišel o nohu a měl neustálé bolesti. Než se jeho případ dostal k soudu, požádal o eutanazii. Žádosti bylo vyhověno a následně zemřel 23. srpna ve vězení. Projednání žádosti zdrželo odvolání  obětí jeho zásahu, které tvrdily, že pana Sabau měl být souzen a čelit tak  spravedlnosti, nikoliv jí prostřednictvím eutanázie uniknout. Soudy však jejich námitky ignorovaly. Ústavní soud odmítl případ posoudit s odůvodněním, že k porušení základních práv nedošlo. Právník zastupující oba policisty protestoval, že rozhodnutí oslabuje právní stát a může vytvořit precedens pro další závažné trestné činy, včetně terorismu nebo pedofilie a následně žádal o  změnu zákona o eutanazii.

 

Tento případ je velmi zajímavý jak eticky, tak právně a ukazuje, že před přijetím zákona o eutanázii je nutno diskutovat i takto problematické aspekty.