Kalifornia a Oregon – některá data o rozhodnutích na konci života

By | 27/06/2017

Devátého června uběhl jeden rok od nabytí účinnosti zákona o asistované smrti (End of Life Option Act) ve státě Kalifornie. V Kalifornii je podle zákona za určitých podmínek asistované sebeusmrcení, naopak aktivní vyžádaná eutanazie není zákonem umožněna.

Plné znění zákona naleznete zde:

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201520162AB15.

Podle statistik zveřejněných hnutím zastánců lékařsky asistované smrti využilo od té doby odborné pomoci při vlastním sebeusmrcení přes 500 pacientů. Jako pozitivní spatřují zastánci zákona i to, že přes 500 nemocnic a i 100 hospiců garantuje pomoc při umírání prostřednictvím zajištění smrtící látky. Konečně přes 80 % privátních pojišťoven poskytuje finanční prostředky na úhradu aplikovaných látek. Zdroj těchto informací naleznete zde:

https://www.compassionandchoices.org/celebrating-one-year-of-the-end-of-life-option-act/

Podle mnohých kritiků je ovšem současná situace nedostatečná, není zajištěna odborná konzultace s psychiatrem. Podle Dr. Aarona Kheriatyho, ředitele medicínsko-etického programu na kalifornské univerzitě v Irvine není dostatečně posuzována vůle pacientů. Kteří jsou ve velice těžkém stavu a lze je snadno manipulovat.

Kritici ze strany pro-life znovu vytahují i argument kluzkým svahem a poukazují na jiný stát v USA, Oregon, který přijal zákon o důstojné smrti již v roce 1997. Podle kritiků se hodnota lidského života v tomto státě snižuje a může tak docházet k stále častějšímu zneužití medicínské moci při ukončování lidského života. Kritici upozorňují zejména na nový návrh znění právního předpisu, který upravuje tzv. dříve vyslovená přání (zákon S.B. 494). Tento návrh zákona podle nich odstraňuje ochranné znění, které  zabraňovalo aby zástupci rozhodovali o odpojení od výživy nesvéprávné pacienty, kteří jsou při vědomí, ale v kritickém stavu nemoci (zejména pacienty trpící demencí nebo jinou mentální nemocí). Takový postup by byl nově umožněn i v případě, kdy pacienti předem takové přání nevyslovili. Podle odpůrců je to velký zásah, který by neměl být umožněn. Podrobněji srovnej kritické vyjádření zde:

https://www.ortl.org/wp-content/uploads/2017/02/SB-494-Fact-Sheet-1.pdf

Hrozí opravdu přílišná benevolence při takto složitých otázkách na konci lidského života? Interpretace se různí. Byť empirické průzkumy nemohou být hlavním vodítkem, přesto je dobré si udělat určitý obraz. Významné statistiky o umírání ve státě Oregon naleznete zde:

http://www.oregon.gov/oha/PH/PROVIDERPARTNERRESOURCES/EVALUATIONRESEARCH/DEATHWITHDIGNITYACT/Pages/ar-index.aspx