K čemu je vlastně bioetika?

By | 17/07/2011

Nejnovějším příspěvkem na stránkách www.bioedge.org  je provokativní příspěvek s názvem Does bioethics have a future?, tj. Má bioetika budoucnost?. Příspěvek se opírá o článek H. T. Engelharda.  Krátké shrnutí tohoto článku  a vlastní zamyšlení nad budoucností bioetiky pak na následujících řádcích provedl kolega Adam Doležal.

Má bioetika budoucnost?

Americký odborník H.T.Engelhardt se v jednom ze svých článků zabývá otázkou po smyslu  bioetiky a pátrá po jejím smyslu v postmoderním světě, ve světě „po smrti Boha“. Vědecká skepse k přístupu k humanitním oborům není ničím novým. V podobném duchu se vyjádřil například L. Kolakowski, glosující skeptický přístup k filosofii tak, že „současný filozof, který neměl nikdy pocit, že je šarlatán, je natolik plytká osobnost, že jeho dílo patrně nestojí za to, abychom je četli.“ Vycházeje z obdobného skeptického úhlu pohledu dovozuje Engelhardt, že současný morální relativismus neumožňuje konstatovat absolutně pravdivé soudy. „Tváří v tvář morálnímu pluralismu, který vyplývá ze smrti Boha … je v sekulární filosofii esenciálně nemožné podat absolutní odpovědi na podstatné morální otázky bioetiky, které zahrnují např. připuštění potratů, výzkum v oblasti embryonálních kmenových buněk, euthanasie, apod.“  
Pokud ovšem morálka a tím pádem i bioetika nemůže podat žádnou odpověď, jaký má vlastně smysl? Podobným systémem jako Hume, když rozlišoval „temnou“ akademickou filosofii a filosofii „zjevnou“, upozorňuje Engelhardt, že akademická bioetika může analyzovat ideje, srovnávat různé geografické rozdílnosti a pomáhat při precizaci etických soudů. Taktéž může mít praktické dopady na legislativu a jiné oblasti, ve kterých je vyžadováno rozhodování.
Nicméně, má takovéto podpůrná reflexe nárok na to nazývat se ještě vědou?

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.