Ještě několik poznámek k náhradnímu mateřství

O surogačním mateřství a jeho právní úpravě jsem psal již nedávno. Vzhledem k neexistenci právní úpravy a zásadě, že  matkou dítěte je žena, která je porodila,  se můžeme dočkat zajímavých problémů.

Ilustrativním příkladem je situace, kterou řešily francouzské soudy, kde je úprava tohoto institutu obdobná jako u nás /tj. žádná/.

Francouzským manželům M. se v roce 2000 narodila dvojčata. Tato dvojčata se ale narodila náhradní matce v Kalifornii ze spermatu pana M. a darovaného vajíčka od přítelkyně paní M.  Vzhledem k tomu,, že se dvojčata narodila v USA získala americké občanství.  Americký soud po jejich narození rozhodl, že podle jejich zákonů o surogačním mateřství jsou manželé  M. jejich rodiče a dvojčata mají   francouzské občanství. Ovšem s tím nesouhlasily francouzské úřady a rozhořela se právní bitva před francouzskými soudy. 

Podle posledního rozhodnutí Court of Cassation  nemohou dvojčata být francouzskými občany a musí být vyškrnuta z registru občanů. Evidence v tomto registru je podmínkou pro získání občanského průkazu  nebo pasu.  Francouzské soudy odmítly uznat, že by se dvojčata narodila manželům M. a tedy získala občanství filiací. Takový krok by totiž odporoval veřejnému pořádku. Tímto rozhodnutím bylo zrušeno rozhodnutí amerického soudu, který dvojčatům francouzskéí občanství přiznal. Podle Court of Cassation ovšem nic dvojčatům nebrání, aby s „rodiči“ dále žila – ovšem s americkým občanstvím.

Tato skutečnost však může výrazně ovlivnit jejich další život – studia, práci i dlouhodobý pobyt v Evropě.