Ještě nejsme jako v Americe aneb jak regulovat čekání v ordinaci?

Na stránkách americké lékařské komory se objevil zajímavý odkaz. Jedná se o odkaz  na článek pojednávající o čekání pacientů v ordinaci.  Vzhledem k tomu, že čas jsou peníze, rozhodli se někteří pacienti sankcionovat nedochvilné lékaře. Například  poté, co lékař přišel o 45 minut později než byl pacient objednán, rozhodl se pacient s lékařem „zúčtovat“a  z 220 dolarů odměny si  150 dolarů strhl.  Pacienti tak věří, že dokáží lékaře přinutit k dochvilnosti.  Ačkoliv si u nás pacienti často také stěžují na dlouhé čekání v ordinacích, nepřichází takovéto snížení odměny v úvahu.

Současně je zajímavé, že v ČR se systém zdravotnictví potýká i s opačným problémem – tj. často se nedostaví objednaní pacienti – a to bez omluvy. Lékař tak má prázdnou ordinaci, ačkoliv by se normálně mohl věnovat jinému pacientovi. Ani zde nemá však lékař prostředek, jak pacienta sankcionovat.

I když přece – obě strany by si měly uvědomit, že se jedná o smluvní vztah  s možností nastavit mantinely chování i prostřednictvím sankčních mechanismů.