Infanticida: call for papers

By | 15/07/2014

Odborný Časopis zdravotnického práva a bioetiky (zařazený na seznam RIV) se rozhodl věnovat prosincové číslo tématu:

INFANTICIDA  A KRITICKÁ ROZHODNUTÍ NA ZAČÁTKU ŽIVOTA

Rozhodnutí spojená s narozením více či méně postižených novorozenců jsou nesmírně obtížná nejen pro rodinu novorozenců, ale také pro lékařský personál. Stojíme před eticky zatíženou volbou, zda – a za jakých podmínek – poskytnou novorozencům dostupnou lékařskou péči. S tím jsou spojeny problémy odebrání/neposkytnutí život udržující léčby, paliativního doprovázení umírajících novorozenců a také aktivní eutanazie. Někteří autoři dokonce hájí možnost infanticidy novorozenců, buď z důvodu jejich zdravotního postižení, či dokonce z důvodů jiných (ekonomických, sociálních…). Smyslem monotématického čísla Časopisu zdravotnického práva je diskuse lékařských, etických a právních otazníků spojených s narozením postižených dětí a infanticidou.

Zájemci o publikaci článku v tomto monotématickém čísle mohou zaslat své příspěvky do 31. 10. na adresu adam.dolezal@ilaw.cas.cz. Všechny články projdou standardním recenzním řízením. Žádáme autory, aby se řídili pokyny, které naleznou na adrese http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/ about/submissions#authorGuidelines.