Hříbek: Za lepší kulturu smrti

By | 26/06/2015

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., uspořádal 15. 5. konferenci s názvem Eutanazie. Rozhodnutí na konci života. Záznamy jednotlivých příspěvkům budeme postupně zveřejňovat na stránkách Zdravotnického právo a bioetiky.

První video je záznamem příspěvku Tomáše Hříbka z Filosofického ústavu AV ČR v. v. i. s názvem Za lepší kulturu smrti: argumenty ve prospěch eutanazie.

Video lze nalézt zde.