Expertní skupina pro právní odpovědnost a nové technologie při Evropské komisi vydala zprávu týkající se současných režimů právní odpovědnosti ve vztahu k novým digitálním technologiím

By | 03/02/2020

Expertní skupina pro právní odpovědnost a nové technologie (Expert Group on Liability and New Technologies) při Evropské komisi vydala zprávu týkající se současných režimů právní odpovědnosti ve vztahu k novým digitálním technologiím, autonomní aplikace ve zdravotnictví nevyjímaje.

Úkolem expertů z této skupiny bylo prozkoumat, zda současné režimy právní odpovědnosti adekvátně regulují a reagují na vzestup nových technologií, zejména s ohledem na zajištění investiční stability a důvěry jejich uživatelů. A pokud nikoliv, tak navrhnout jejich patřičnou úpravu, a to bez omezení daných instrumenty národního či evropského práva.

Z hlavních závěrů expertní skupiny lze vypíchnout, že současné režimy právní odpovědnosti v jednotlivých členských zemích EU poskytují alespoň základní ochranu osobám, které byly poškozeny provozem nových technologií, i když zde pochopitelně existují specifika, na která právní řády dostatečně nereagují. Současně podle expertní skupiny není třeba nadát autonomní systémy právní osobností (způsobilostí mít práva a povinnosti).

Zpráva expertní skupiny, včetně všech doporučení, je dostupná zde.