Evropský portál etiky ve vědě

Na našem webu se velmi často zabýváme nejrůznějšími etickými otázkami. Vzhledem k tomu, že je problematika etiky ve vědě velmi široká a občas nepřehledná, mohou zájemci o tuto oblast využít vyhledávání materiálů prostřednictvím ETHICSWEB, Evropského dokumentačního centra etiky.
Tento web byl vytvořen na podnět studie o proveditelnosti systematického dokumentačního, informačního a komunikačního nástroje v oblasti etických otázek ve vědě, výzkumu a technologiích (studie FASTER). Sdružuje informace jak o dostupné literatuře, tak i o legislativě EU a jejích jednotlivých zemí, tréninkových materiálech v této oblasti, vědeckých projektech, expertech, etických centrech a významných událostech.
Celý portál funguje na systému odkazů na externí stránky. Poskytuje velmi dobrý výchozí bod pro vyhledávání dalších materiálů. Prostřednictvím bibliografické databáze lze pohodlně vyhledat literaturu publikovanou k vyhledávanému klíčovému slovu. Portál bohužel nezprostředkuje přímý přístup k vyhledaným článkům. Ty je nutno pak dohledat v konkrétním uvedeném odborném časopise.