Eutanazie a rozhodnutí na konci života – nová kniha

Dovoluji si upozornit na vydání nové knihy Eutanazie a rozhodnutí na konci života od kolegy Adama Doležala. Tato kniha právě vyšla v nakladatelství Academia a je k dostání v knihkupectvích Academia a všech dalších knihkupectvích, které si váží dobré literatury.

Publikace se zaměřuje na řešení právních problémů spojených s eutanazií. Klade si klíčovou otázku, zda by za určitých podmínek v rámci legislativy měla být umožněna beztrestnost eutanazie, případně asistované sebevraždy. Monografie se zevrubně zabývá teoretickými otázkami, zejména právní terminologií a problémy kauzality, principu dvojího účinku, zavinění a intence. Dále pak analyzuje jednotlivé právní úpravy v evropských státech, zejména v Nizozemsku, v Belgii a ve Švýcarsku. Konečně zpracovává podrobně i situaci v České republice, a to včetně dopadů současné judikatorní praxe Evropského soudu pro lidská práva, která je pro Českou republiku zásadní.