Etické aspekty rozhodování o zdravotní péči v době pandemie

Současná pandemie COVID 19 vyzkouší připravenost států v mnoha směrech. Jeden z málo zmiňovaných aspektů, je připravenost států a zdravotnických zařízení na rozhodování o poskytování péče určitým skupinám pacientů podle určitých hledisek v případě nedostatku místa pro všechny, u nichž by péče byla potřebná. Současná Itálie je toho již svědkem, kdy existuje nedostatek plicních ventilátorů a lékaři musí činit etická rozhodnutí, koho na přístroj napojit a koho nikoliv, případně koho odpojit, aby bylo možno zachránit někoho jiného. Je zřejmé, že tato rozhodnutí by neměla být svévolná a činěna na individuální úrovni, ale měl by za nimi stát nějaký eticko-právní mechanismus. Státy by tedy měly mít vyvinuty rozhodovací mechanismus o poskytování zdravotní péče v době krizových situací – tj. model transparentního rationingu.

Máme takový model v ČR? ČR má zpracovaný pandemický plán , v němž je pasáž o nutnosti činit volby na základě etických principů:

b. Zajištění etičnosti pandemické připravenosti a odpovědi
Pandemie chřipky, stejně jako kterákoli jiná akutní situace na poli veřejného zdraví, vyžaduje přijetí
rozhodnutí, jež se neobejde bez balancování mezi potenciálním konfliktem zájmů jednotlivce se zájmy
komunity. Rozhodující osoby mohou stavět na etických principech jako nástroji hodnocení
a balancování tohoto sporu zájmů a hodnot. Etický přístup neposkytuje předem stanovený postup,
místo toho aplikuje principy jako rovnost, prospěšnost / efektivnost, svoboda, reciprocita a solidarita.
Tyto principy mohou být použity jako základní kostra hodnocení a balancování škály zájmů
a k zajištění cíle (jako je ochrana lidských práv a specifické potřeby vulnerabilních a minoritních
skupin).      

 

Jsem přesvědčen, že by si zpracování etických aspektů zasluhovalo širší prostor.  Zde je  pár odkazů pro inspiraci:

Ethical considerations in developing a public health response to pandemic influenza  od WHO

Responding to pandemic influenza: The ethical framework for policy and planning z Velké Británie

nebo nejnovější doporučení od Hastings Centra

a pár odkazů na etické aspekty od AMA – COVID-19 Ethics Resource Center