Etická a právní východiska pro tvorbu doporučení k rozhodování o alokaci vzácných zdrojů při poskytování zdravotních služeb v rámci pandemie COVID -19

By | 30/03/2020

Pandemie SARS-CoV-2 s sebou přináší nové společenské výzvy, a to včetně etických.  V zahraničí můžeme často slyšet o dilematech souvisejících s alokací vzácných zdrojů při poskytování zdravotních služeb. Přestože se u nás v ČR ozývají hlasy, že tato problematická rozhodnutí nejsou zdravotníci doposud nuceni řešit (a doufáme, že ani nebudou) , jsme přesvědčeni, že odborná veřejnost by měla být připravena, pokud by k takové situaci skutečně došlo.  Protože se jedná o situaci novou, dosud u nás neřešenou, rozhodli jsme se s kolegy z Kabinetu  zdravotnického práva a bioetiky ÚSP AV ČR připravit dokument, který by shrnoval podstatné etické a právní principy, na nichž by případné rozhodovací mechanismy o alokaci vzácných zdrojů měly být postaveny.  Tento dokument  jsme nazvali Etická a právní východiska pro tvorbu doporučení k rozhodování o alokaci vzácných zdrojů při poskytování zdravotních služeb v rámci pandemie COVID -19  a naleznete ho v příloze.

Etická a právní východiska pro tvorbu doporučení v rámci COVID 19 – PDF

A zde přikládáme samostatně stručná doporučení pro tvorbu guidelines pro triáž:

Doporučená-východiska – plakát_A3 – PDF