Elektronické recepty v roce 2018

By | 04/01/2018

V návaznosti na zde uvedené příspěvky zabývající se problematikou tzv. elektronických receptů považuji za vhodné uvést několik souvisejících aktualit.

Za prvé, závěrem loňského roku (4. 12. 2017) předložila skupina poslanců návrh zákona, který si kladl za cíl odložit účinnost povinnosti vydávat elektronické recepty počínaje 1. lednem 2018 o 5 let. Hlavním důvodem odkladu měla být dle předkladatelů nedostatečná technická vybavenost a proškolenost uživatelů elektronického receptu, tedy předepisujících lékařů. Do dnešního dne však Poslanecká sněmovna tento návrh neprojednala, proto tímto zákonem k odložení účinnosti zavedení elektronických receptů nedošlo. Vláda navíc dne 22. prosince 2017 vyslovila s návrhem nesouhlas.

Více informací zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=18.

Za druhé, současně s poslaneckým návrhem na odložení účinnosti zavedení elektronických receptů, Senát dne 6. 12. 2017 schválil svůj návrh zákona, jehož cílem je odložit zavedení elektronických receptů až na rok 2020 (podrobněji viz aktualita ze dne 7. 12. 2017). Tento návrh stihl stejný osud jako výše uvedený poslanecký návrh, do dnešního dne tedy Poslanecká sněmovna návrh neprojednala a vláda s ním vyslovila nesouhlas.

Více informací zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=27.

Za třetí, změnový zákon č. 70/2013 Sb., který zavádí elektronické recepty, proto nabyl v příslušné části účinnosti 1. ledna letošního roku.

Za čtvrté, Ministerstvo zdravotnictví slovy svého ministra na tiskové konferenci konané 2. ledna 2018 nicméně udělilo lékařům garanci, že za vystavování listinných receptů nebudou po celý rok 2018 případně sankcionováni. Ministr zdravotnictví sám přiznal, že příprava elektronických receptů nebyl dotažena. Rok 2018 tak má být rokem, kdy se systém vydávání elektronických receptů bude dopracovávat.

Více informací zde: https://www.mzcr.cz/dokumenty/lekari-vydavaji-od-noveho-roku-ereceptyza-listinne-recepty-nebudou-sankcionova_14670_1.html.

Závěrem lze uvést, že vhodnějším způsobem, jak napravovat chyby při zavádění elektronických receptů, je bez dalšího odklad účinnosti dané právní normy a nikoliv ujištění ministra zdravotnictví, že první rok jejich zavedení bude rokem bez sankcí.