Elektronické recepty v novém čísle Tempus medicorum

By | 14/12/2017

Minulý týden vyšlo nové číslo časopisu Tempus medicorum, měsíčníku České lékařské komory. Hlavním tématem tohoto čísla je zcela zřetelně problematika zavádění tzv. elektronických receptů.

Časopis je ke stažení na webových stránkách České lékařské komory zde: http://www.lkcr.cz/tempus-medicorum-353.html.