Dvě rozhodnutí ÚS ve věci dokazování v řízení o vyslovení přípustnosti převzetí do zdravotního ústavu proti vůli umístěné osoby

Dovoluji si odkázat na dvě zajímavá rozhodnutí Ústavního soudu ČR ve věci dokazování v řízení o vyslovení přípustnosti převzetí do zdravotního ústavu proti vůli umístěné osoby.  Jedná se o nález  I.ÚS 2647/16 ze dne 20. 11. 2018 a  nález II.ÚS 2545/17 ze dne 27. 2. 2018.