Důstojnost stáří – pozvánka

By | 12/05/2015

Centrum pro bioetiku při ÚHSL 1. LF UK, Společnost lékařské etiky ČLS JEP

si vás dovolují pozvat na 23. symposium o lékařské etice

 

DŮSTOJNOST STÁŘÍ?

konané 9. června, 2015, Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2

Moderní společnost stojí před úkolem vyrovnat se se stárnutím populace po existenční i existenciální stránce. V civilizaci postavené na výkonu a triumfu se zdá být pokročilý věk provázený ochabováním sil i chorobami pouhým ztroskotáním. Důsledkem je, že se ten, kdo již není s to držet krok s mladými, hodí leda do starého železa. Avšak i naopak: zužující se možnosti dané blízkostí smrti probouzejí v mnohých zoufalství nad tím, že budoucnost je prázdná. Moudrost zkušených nahrazuje Google a různé podoby enhancement mají navodit dojem překypující energie v těch, kdo ztrácejí dech. Kde se v této honbě za úspěch ztratila lidská důstojnost? Zbývá pro slabé ještě místo na slunci? V čem tkví dignita lidské bytosti na sklonku života? Jak se máme k těm, kdo mají smrt před sebou, chovat? Mají takoví lidé něco cenného pro své okolí?

Program:  úterý 9/6

9.00 – 9.10  Úvodní slovo

9.10 – 9.40  Josef Dolista – Filosofické otázky ve stáří

9.40 – 10.10 Václav Ventura – Stáří a starectví

10.10 – 10.40 Zdeněk Kalvach – Křehcí a nepochopení:Dignitogenese či despekt ke stáří?

10.40 – 11.10 Přestávka

11.10 – 11.40 Lenka Payne – Skryté bohatství stáří

11.40 – 12.10 Kateřina Melicharová – Tvář druhého ve stáří: Bytí k smrti či k životu?

12.10 – 12.40 Stanislav Palša – Hledání smyslu života ve stáří

12.40 – 13.00 Závěr

 

Bez konferenčního poplatku. S případnými dotazy se lze obrátit na jan.payne@volny.cz, jednacím jazykem je čeština

 

2 thoughts on “Důstojnost stáří – pozvánka

  1. Volmanová Marie

    Přihláška na „Důstojnost stáří“ Volmanová Marie /737648685/ Mgr.Valešová Anna /605742918/

    1. Volmanová Marie

      Je to velmi závažné téma, kterému je potřeba dodat velkou vážnost. Důstojnost člověka, až do jeho konce.

Comments are closed.