Dítě se třemi rodiči: anglický krok k legalizaci vytváření dětí s DNA ze tří osob

Britská Dolní sněmovna dnes učinila světově významný krok v reprodukčních technologiích, když 382 hlasy oproti 128 hlasům schválila návrh zákona, který bude vědcům umožňovat používat techniku tzv. přenosu mitochondriální DNA („mitochondrial DNA transfer“). Tato technika má zabránit přenosu genetických nemocí zakódovaných v DNA mitochondrií nacházejících se v embryu budoucí matky dítěte. Spočívá v kombinaci genetického materiálu ze dvou embryí, každém poskytnutém jinou ženou. Budoucí matka je přitom ta, jádro jejíhož embrya bude zachováno a vloženo do embrya dárkyně se zdravými mitochondriemi. S ohledem na to, že mitochondrie mají svou vlastní DNA, tzv. mtDNA, se však narodí dítě, které bude disponovat genetickým materiálem poskytnutým třemi osobami – dvěma matkami a jedním otcem.

Ve Velké Británii se o legalizaci této techniky diskutovalo během minulého roku. Příznivci a propagátoři použití této techniky vyzdvihují zejména zlepšenou kvalitu života a eliminaci poškozených mitochondrií z reprodukčního řetězce. Odpůrci na druhou stranu tvrdí, že takto vzniklé děti by byly vystaveny většímu riziku rakoviny a předčasného stárnutí. Jejich zdravotní stav by musel být monitorován po celou dobu jejich života (viz. Three-parent babies: the arguments for and against).

Jedním z nejkontroverznějších problémů je však obava z „projektování dětí“. Povolení použití zdravých mitochondrií může v budoucnu otevřít cestu k rozšiřující se interpretaci pojmu „zdraví“ a nově do něj zahrnout např. krásu či inteligenci. Je nutno si rovněž uvědomit, že změna u pouhého jednoho dítěte povede k mnohem podstatnějšímu ovlivnění společnosti v průběhu dalších generací. Odborníci však v tomto bodě nejsou zajedno, zda jde o překročení určité etické hranice nebo o malou legislativní změnu (viz. MPs say yes to three-person babies).

Pro více informací o dárcovství mitochondrií ve Velké Británii viz. Mitochondrial Donation – Commons Library Standard Note a přiložená zpráva.

Případně Mitochondrial Donation: A consultation on draft regulations to permit the use of new treatment techniques to prevent the transmission of a serious mitochondrial disease from mother to child.

Návrh předestřeného zákona musí ještě v příštích týdnech schválit Sněmovna Lordů, ale nepředpokládá se, že by jej zamítla.