CPME vydalo zásady k problematice telemedicíny

By | 18/05/2021

Na konci března letošního roku vydal Stálý výbor evropských lékařů (CPME) zásady k problematice telemedicíny, kterou lze rozumět výkon medicíny distančním způsobem.

CPME shrnulo zásady takto:

“The COVID-19 pandemic has accelerated the use of telemedicine, across Members States where it is rapidly becoming a feature of day-to-day medical practice. On a large scale, doctors and patients have experienced the possibilities and benefits of telemedicine.  Telemedicine has the potential to be a useful additional tool in a number of clinical scenarios, however, it is not without risk and is not suitable in all scenarios.  Face-to-face consultations should remain the gold standard. Telemedicine could  be  used  as  a  supplement  where  it  is  efficient  to improve  the  quality  of  care. The  use  of  telemedicine  should not be influenced by commercial factors nor used as a cost-saving measure to justify the closure of  healthcare  facilities  especially  in  less  populated  areas.  As telemedicine becomes embedded into medical practice, doctors, patients and policy makers should remember its benefits and limitations.”

Vypíchnout lze, že telemedicína by měla být stále využívána spíše podpůrně či dodatečně, přičemž zlatým standardem má zůstat osobní přístup.

Celé stanovisko je k dispozici zde.