Co je triáž (triage)

Jedno z často používaných slov v medicíně v této době  je triáž (triage).  Mnoha lidem je ovšem tento pojem relativně neznámý. Co se tedy pod ním skrývá?

Při hromadném výskytu raněných musíme na první místo celého léčebného procesu postavit třídění (triage), které rozdělí postižené podle druhu a tíže poranění, prognózy a skýtá předpoklad přežití nebo minimalizace následků při přiměřeně včasném poskytnutí odborné první pomoci, případně definitivní léčby. Třídící postup vychází z válečné medicíny a za jednoho ze zakladatelů můžeme považovat ruského chirurga Nikolaje Ivanoviče Pirogova (1810-1881).
Válečná chirurgie poskytla zkušenosti pro třídění v medicíně katastrof, samozřejmě s využitím všech nejmodernějších poznatků medicínských věd. Třídění zraněných a zasažených má kontinuální průběh a není jednorázovou, tedy definitivní záležitostí, neboť stav pacienta se může velmi rychle měnit.

zdroj: https://www.unob.cz/fvz/npp/Documents/Triage%20%202014.pdf

 

A tady je zajímavý článek – MTS – efektivní metoda třídění zraněných a nemocných 

Kuriózní je, že v tomto článku je za zakladatele považován  hlavní chirurg francouzské armády, baron Dominique Jean Larrey (1766–1842) -:)