Čeká nás legislativní smršť?

By | 06/03/2012

V souvislosti as přijetím nových zákonů je v plánu také přijetí nových podzákonných předpisů, které budou navazovat na zákon o zdravotních službách a zákon o specifických zdravotních službách. Zatímco tyto dva zákony již nabyly platnosti a je tedy možné seznámit se v průběhu legisvakance s jejich zněním, z podzákonných právních předpisů zatím známe úplné znění pouze u vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 39/2012 Sb.,  o dispenzární péči (kompletní znění lze nalézt např. na stránkách http://www.sbcr.cz/cgi-bin/khm.cgi?typ=1&page=khc:SBB2039A)

Kromě této vyhlášky stojí za zmínku ještě vydání několika cenových předpisů:

: vydání cenového předpisu 1/2012/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely

: o vydání cenového rozhodnutí 1/12-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce

: o vydání cenového předpisu 2/2012/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků

Tyto dokumenty lze nalézt ve Věstníku MZ ČR č. 11/2011 (např. na stránkách http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c11/2011_5731_2162_11.html)

 

Na klíčové podzákonné předpisy, např. o vyhlášce o zdravotnické dokumentaci, se však stále čeká. Po jejich publikaci ve Sbírce budeme samozřejmě informovat.

V souvislosti s některými nešťastnými formulacemi v současných zákonech se ovšem nabízejí pochybnosti podle starého dobrého pořekadla: „Práce kvapná, málo platná.“ Také je otázka, zda délka legisvakanční doby bude úměrná rozsahu a významu změn, které právní předpisy oproti dosavadnímu stavu přinesou.

Doufejme, že obavy, že po 1.4.2012 nastanou další nejasnosti, nebudou naplněny.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.