Čeká nás legislativní smršť?

By | 06/03/2012

V souvislosti as přijetím nových zákonů je v plánu také přijetí nových podzákonných předpisů, které budou navazovat na zákon o zdravotních službách a zákon o specifických zdravotních službách. Zatímco tyto dva zákony již nabyly platnosti a je tedy možné seznámit se v průběhu legisvakance s jejich zněním, z podzákonných právních předpisů zatím známe úplné znění pouze u vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 39/2012 Sb.,  o dispenzární péči (kompletní znění lze nalézt např. na stránkách http://www.sbcr.cz/cgi-bin/khm.cgi?typ=1&page=khc:SBB2039A)

Kromě této vyhlášky stojí za zmínku ještě vydání několika cenových předpisů:

: vydání cenového předpisu 1/2012/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely

: o vydání cenového rozhodnutí 1/12-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce

: o vydání cenového předpisu 2/2012/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků

Tyto dokumenty lze nalézt ve Věstníku MZ ČR č. 11/2011 (např. na stránkách http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c11/2011_5731_2162_11.html)

 

Na klíčové podzákonné předpisy, např. o vyhlášce o zdravotnické dokumentaci, se však stále čeká. Po jejich publikaci ve Sbírce budeme samozřejmě informovat.

V souvislosti s některými nešťastnými formulacemi v současných zákonech se ovšem nabízejí pochybnosti podle starého dobrého pořekadla: „Práce kvapná, málo platná.“ Také je otázka, zda délka legisvakanční doby bude úměrná rozsahu a významu změn, které právní předpisy oproti dosavadnímu stavu přinesou.

Doufejme, že obavy, že po 1.4.2012 nastanou další nejasnosti, nebudou naplněny.