Call for abstracts: The Law and Ethics of Age Limits – Czech perspectives

By | 13/10/2014

Call for abstracts

V pozvánce přidávám „call for abstracts“ na téma Právo a etika věkových limitů v české perspektivě. Jedná se o mezinárodní workshop pořádaný Kabinetem zdravotnického práva a bioetiky a CELAPA (Center for Law and Public Affairs).

Thursday Jan 15th 2015 – Prague: The Law and Ethics of Age Limits – Czech perspectives

 

Call for abstracts