Bulletin advokacie: Komplementární a alternativní medicína pohledem zdravotnického práva

By | 03/05/2017

Česká advokátní komora dne 3. května 2017 zveřejnila ve svém elektronickém odborném Bulletinu advokacie on line třicetistránkovou právní studii nazvanou Komplementární a alternativní medicína pohledem zdravotnického práva. Autorem studie, která vznikla v rámci vědeckého výzkumu na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, je původce této aktuality. Publikace představuje věcné rozšíření tamějšího dosavadního výzkumného tématu Hraniční jev duševního vlastnictví: přírodní léčitelství.

Studie je elektronicky přístupná zde: Bulletin-advokacie.cz

Jak naznačuje název, obsahově je práce věnována právnímu posouzení, zda je komplementární a alternativní medicína slučitelná s českým zdravotnickým právem, resp. zda by pro ni platily nějaké zvláštní právní požadavky.

Uplatňování zmiňované oblasti ve zdravotních službách zásadně nebrání žádná právní překážka. Splněny musí být jen obecné právní předpoklady, které se týkají jakýchkoli zdravotních služeb na českém trhu. Studie věnuje pozornost též zdravotnickým metodám, neboť se jedná o právně spíše opomíjené téma.

Ze závěru odkazované práce vyjímáme: „Do budoucna lze navrhnout veřejnoprávní stanovení lékařské odbornosti podobné německé odbornosti Arzt für Naturheilverfahren, resp. přijetí zdravotní koncepce Naturheilkunde.“. Právně politickým cílem by mělo být dosažení takové úrovně zdravotních služeb, která by v námi sledovaném ohledu byla srovnatelná s kulturně podobným německým právním a zdravotnickým prostředím. Nemluvě o právu švýcarském.

Na vědecké, politické a dílem i právní zdroje informací ke komplementární a alternativní medicíně je odkázáno např. zde:

Brněnský seminář Komplementární a alternativní medicína a právo