Britský soud rozhodl o očkování dítěte proti vůli matky

V souvislosti s nedávnými rozhodnutími českých soudů je vhodné upozornit i na rozhodnutí londýnského  soudu, který nařídil očkování dítěte proti vůli matky s odůvodněním, že „neočkovat v tomto případě by bylo v rozporu s nejlepším zájmem dítěte“. Přes odpor matky, která se dovolávala negativních zkušeností z očkování předcházejícího dítěte, rozhodl soud, že rizika, která neočkovanému dítěti hrozí jsou natolik závažná, že je nutno dítě očkovat i přes nesouhlas matky:

„Whilst the mother submits that risk of infection is low, and whilst the expert evidence supports that contention to a certain extent, it is plain on the evidence before the court that the consequences of that risk becoming manifest are grave indeed, with the meningitis in particular being a rapidly progressive infection, hard to diagnose and treat in time to prevent permanent damage or even death,“ he said.

„I am satisfied that it is appropriate in this case to make a declaration under the inherent jurisdiction of the High Court that it is in (the baby’s) best interests for the local authority to be given permission to arrange for him to receive the Hib vaccine and the PCV vaccine.“

 

Současně soudce MacDonald zdůraznil, že se jedná o rozhodnutí v konkrétním případě a nelze je zobecňovat:

„I emphasise that the court is not saying anything about the merits of vaccination more widely and does not in any way seek to dictate how this issue should be approached in other situations.

This judgment is concerned solely with an evaluation of one child’s best interests based on the very particular circumstances of this case.“