Bioetika pro soudce

Je již obecně přijímáno, že soudci rozhodují ve své praxi o věcech, které mají hluboce bioetický podtext – a to často i přesto, že o bioetice nikdy neslyšeli. UNESCO si je tohoto problému vědomo a proto pořádá různá školení pro soudce. Kabinet zdravotnického práva a bioetiky ÚSP AV ČR je součástí UNESCO Chair i Bioethics a proto je do těchto aktivit také zapojen. V současné době byla vydána kniha obsahující soubor kazuistik, které by měly soudcům přiblížit bioetická dilemata, se kterými se mohou v praxi setkat.

Protože se domnívám, že by tato kniha mohla být prospěšná i českým soudcům, přikládám ji k nahlédnutí a použití.

 

casebook-on-bioethics-for-judges