Author Archives: Adam Doležal

Krátce k ochraně autorských práv a práv výkonných umělců ve zdravotnickém zařízení

By | 16/02/2015

Tato úvaha se zabývá současným stavem řešení autorských práv v ordinaci lékaře a nároků na odměny pro autory zastoupení kolektivním správcem v Ochranném svazu autorském pro práva k dílům hudebním, z. s. (dále jen „OSA“). Klíčové v současné době se jeví dvě rozhodnutí Soudního dvora EU, jednak rozhodnutí ve věci C-135/10 společnosti Consortile Fonografici vs. Marcus Del… Celý text »

V Thajsku zřejmě právně uznají třetí pohlaví

By | 19/01/2015

Thajská Ústava zřejmě bude obsahovat nové ustanovení, které bude právně legitimizovat i tzv. třetí pohlaví (gender). http://www.reuters.com/article/2015/01/15/us-thailand-politics-idUSKBN0KO0SC20150115?feedType=RSS&feedName=lifestyleMolt Důvodem k návrhu změny ústavy je zejména snaha po rovnosti před zákonem a garancí práva na vlastní sexuální identitu pro všechny občany. Navrhovatelem je skupina výbor ustanovený pro vypracování návrhu nové Ústavy, který se skládá z členů vládnoucí… Celý text »

Nová interpretace příčinné souvislosti v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR

By | 09/12/2014

Nejvyšší soud v rozsudku 25 Cdo 1628/2013 (úplné rozhodnutí naleznete zde: www.nsoud.cz/Judikatura/ ) ze dne 31.7.2014 interpretoval v medicínsko-právním sporu o náhradu škody na zdraví kauzální nexus v novém duchu nastíněném ústavním a využil nové doktríny u zjišťování příčinné souvislosti. Tento názor zazněl již v obiter dictum usnesení Ústavního soudu z 12. 8. 2008, sp. zn. I. ÚS 1919/08, které problematizovalo dosavadní náhled… Celý text »

Mají specializování lékaři a jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví povinnost léčit nakažené ebolou?

By | 03/11/2014

Problematika epidemie eboly je bezesporu jedním z nejaktuálnějších témat v medicíně a není proto divu, že je jí věnována řada prostoru v řadě nejvýznamnějších bioetických center (srovnej například http://www.thehastingscenter.org/, http://www.huffingtonpost.com/news/ebola/). Jednou z otázek, která je kladena, je také otázka, zda mají zdravotničtí pracovníci specializovaní na infekční choroby morální povinnost léčit ebolu. Strach z nákazy je totiž v tomto případě natolik vysoký,… Celý text »

Call for abstracts: The Law and Ethics of Age Limits – Czech perspectives

By | 13/10/2014

Call for abstracts V pozvánce přidávám „call for abstracts“ na téma Právo a etika věkových limitů v české perspektivě. Jedná se o mezinárodní workshop pořádaný Kabinetem zdravotnického práva a bioetiky a CELAPA (Center for Law and Public Affairs). Thursday Jan 15th 2015 – Prague: The Law and Ethics of Age Limits – Czech perspectives  … Celý text »

A znovu ta euthanasie…

By | 07/10/2014

V Belgii dojde zřejmě k dalšímu rozhodnutí o povolení euthanasie. Tentokrát se jedná o bruselský starší pár Françoise, kterému je 89, a Anne, které je 86. Ani jeden z nich není terminálně nemocný, François ovšem trpí rakovinou prostaty a Anne je slabozraká a téměř hluchá. Manželé se rozhodli, že chtějí ukončit život společně, nicméně svým praktickým lékařem byli… Celý text »

Pozvánka na konferenci

By | 09/09/2014

Zveme Vás na konferenci   ENHANCEMENT A MODERNÍ MEDICÍNA, konanou dne  25. září, 2014 v Lékařském domě v Praze (Sokolská 31), kterou pořádá Centrum pro bioetiku ÚHSL 1.LF UK a Ústav státu a práva AV ČR. Program konference naleznete v příloze.     ENHANCEMENT 2014