Analýza webových stránek poskytovatelů tzv. alternativní medicíny v Kanadě.

By | 03/04/2017

Zpráva se zabývá analýzou 392 webových stránek poskytovatelů CAM (Complementary and alternative medicine) v Kanadě.
Průzkum internetových stránek kanadských klinik poskytujících naturopatii, homeopatii a akupunkturu vykazuje jako nejčastější diagnózu, kterou údajně lze pomocí CAM vyléčit, průduškové astma a alergie.

    Autoři konstatují, že:
  • Většina sledovaných alternativních klinik tvrdí, že umí buď diagnostikovat případně i léčit obojí – alergie i asthma.
  • Webové stránky naturopatických klinik mají nejvyšší výskyt reklam na diagnostiku a léčbu alergie (85%) a astmatu (64%), na druhém místě jsou to akupunkturní kliniky (68% a 53%) a nakonec homepati (60% a 54% a chiropraktici 33% a 38%).
  • Většina inzerovaných výkonů postrádá prokazatelnou účinnost, některé jsou potenciálně škodlivé.
  • Vega, elektrodiagnostika, intravenózní podávání vitaminu C, probiotika, homeopatické prostředky na léčbu alergií a další léčebné a diagnostické postupy postrádají důkaz o účinnosti.
  • Některé doporučované postupy, jako je ionický detoxikační koupel nohou, jsou tak absurdní, že postrádají i jen elementární vědecké základy věrohodnosti. (Viz. české Bludné balvany za vaginální detoxikaci, homeopatii i diskreditaci medicíny )

 

Zdroj:

Selling falsehoods? A cross-sectional study of Canadian naturopathy, homeopathy, chiropractic, and acupuncture clinic website claims relating to allergy and asthma.

Stephen Barrett, M.D.,  Your Guide to Quackery, Health Fraud, and Intelligent Decisions

One thought on “Analýza webových stránek poskytovatelů tzv. alternativní medicíny v Kanadě.

Comments are closed.