Analýza webových stránek poskytovatelů tzv. alternativní medicíny v Kanadě.

By | 03/04/2017

Zpráva se zabývá analýzou 392 webových stránek poskytovatelů CAM (Complementary and alternative medicine) v Kanadě.
Průzkum internetových stránek kanadských klinik poskytujících naturopatii, homeopatii a akupunkturu vykazuje jako nejčastější diagnózu, kterou údajně lze pomocí CAM vyléčit, průduškové astma a alergie.

    Autoři konstatují, že:
  • Většina sledovaných alternativních klinik tvrdí, že umí buď diagnostikovat případně i léčit obojí – alergie i asthma.
  • Webové stránky naturopatických klinik mají nejvyšší výskyt reklam na diagnostiku a léčbu alergie (85%) a astmatu (64%), na druhém místě jsou to akupunkturní kliniky (68% a 53%) a nakonec homepati (60% a 54% a chiropraktici 33% a 38%).
  • Většina inzerovaných výkonů postrádá prokazatelnou účinnost, některé jsou potenciálně škodlivé.
  • Vega, elektrodiagnostika, intravenózní podávání vitaminu C, probiotika, homeopatické prostředky na léčbu alergií a další léčebné a diagnostické postupy postrádají důkaz o účinnosti.
  • Některé doporučované postupy, jako je ionický detoxikační koupel nohou, jsou tak absurdní, že postrádají i jen elementární vědecké základy věrohodnosti. (Viz. české Bludné balvany za vaginální detoxikaci, homeopatii i diskreditaci medicíny )

 

Zdroj:

Selling falsehoods? A cross-sectional study of Canadian naturopathy, homeopathy, chiropractic, and acupuncture clinic website claims relating to allergy and asthma.

Stephen Barrett, M.D.,  Your Guide to Quackery, Health Fraud, and Intelligent Decisions

1 thoughts on “Analýza webových stránek poskytovatelů tzv. alternativní medicíny v Kanadě.

Comments are closed.