Alokace vzácných zdrojů a princip dvojího účinku

By | 14/04/2020

Během epidemií a pandemií se do popředí zájmu dostává problém alokace vzácných zdrojů. O jeden zdroj se může ucházet více pacientů, navíc se často jedná doslova o otázku života a smrti: dostane-li např. jeden pacient mechanický plicní ventilátor, nezbývá již na dalšího (či dokonce na další); výsledkem lékařovy rozvahy tak je na jedné straně záchrana lidského života, druhou stranou… Celý text »

Princip dvojího účinku – legální aspekty

By | 14/12/2015

Hned ve třech svých příspěvcích se kolega David Černý zabýval tzv. principem dvojího účinku v etické odborné literatuře. (srovnej http://zdravotnickepravo.info/?s=princip+dvoj%C3%ADho+%C3%BA%C4%8Dinku&submit.x=6&submit.y=14) Tento příspěvek navazuje na předešlé s tím, že poukazuje na aplikaci principu dvojího účinku v medicínsko-právních sporech u pacientů na konci svého života. Zatímco v kontinentální Evropě je princip dvojího účinku spíše implicitně přítomen v některých právních úpravách, případně zaběhlé… Celý text »

Princip dvojího účinku III. (Role intence)

By | 19/10/2013

Důležitou součástí principu dvojího účinku je přesvědčení, že intence jednajícího vstupují podstatnou měrou do morálního hodnocení jeho skutků. Mnozí autoři to však popírají, např. James Rachels udává následující příklad. Honza (A) a Jana (B) navštíví svou nemocnou babičku, aby jí potěšili v její samotě. Honza svou babičku miluje a důvodem jeho návštěvy je pouze to, aby… Celý text »

Princip dvojího účinku II.

By | 30/09/2013

V první dílu seriálu s názvem Princip dvojího účinku jsme předložili formulaci důležitého etického principu dvojího účinku. Představme si, že určitý čin A má dva důsledky: jeden dobrý X a jeden špatný Y. Na otázku, zda je z etického hlediska přijatelné provést A, odpovídá právě PDU, jenž má čtyři prvky:   i)                   A musí být sám… Celý text »

Princip dvojího účinku I.

By | 23/09/2013

V reálném životě jsme neustále konfrontováni se situacemi, kdy naše volba a následné jednání nepřináší pouze morálně dobrý (či alespoň morálně indiferentní) účinek. Lékařský praxe není výjimkou, ba právě naopak, lékaři stojí dnes a denně před morálně obtížnými volbami. Jedna skupina voleb se týká jednání lékaře a jeho etického hodnocení v případě pacientů, kteří jsou závislí… Celý text »

Pozvánka na workshop

By | 17/10/2016

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., společně s Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i., u příležitosti prvního Světového dne bioetiky, srdečně zvou všechny zájemce na workshop Princip dvojího účinku v etice a právu. Celá pozvánka se nachází zde: pozvanka_workshop.

Eutanazie dětí v Belgii

By | 14/03/2014

V příloze Orientace Lidových novin vyšel v sobotu 8. 3. článek Davida Černého a Adama Doležala o eutanazii dětí v Belgii. Originální verzi textu přinášíme i čtenářům našich stránek. Upozorňujeme, že návrh zákona již podepsal belgický panovník.   Eutanazie dětí v Belgii Dolní komora belgického parlamentu schválila ve čtvrtek 13. 2. 2014 návrh zákona umožňující eutanazii… Celý text »